OKHTINSKAYA SHYPYARD

OFFICINA NAVALMECCANICA
15 Giugno 2017
PISANI FRANCESCO
15 Giugno 2017

OKHTINSKAYA SHYPYARD